top of page
  • Yazarın fotoğrafıconveey Blog

Neden Almanya'da Türk Hemşireler Tercih Ediliyor?

Güncelleme tarihi: 6 Ara 2023

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan, 1960'lardaki işgücü anlaşmasından sonra Almanya'ya giden “misafir işçileri” son zamanlarda; mühendisler, girişimciler, iş ve bilim insanları gibi pek çok farklı meslek grubundan insanlar takip ediyor. Türkiye'den Almanya’ya giden doktorların yanı sıra, son yıllarda hemşirelerin de sayısı yükseliyor.

Hemşireler, Almanya, Hastane

Hemşirelik, insanların sağlık ve refahlarını güvende tutma görevini üstlenen çok önemli bir meslektir. İşverenler, hangi hemşirenin işe alınacağına karar verirken bir dizi faktörü dikkate alır. Almanya'da Türk hemşirelerin tercih edilmesi ise çeşitli nedenleri içermekle birlikte kişisel yeteneklere, deneyime ve eğitim seviyelerine de bağlıdır. Almanya'da Türk hemşirelerin tercih edilmelerine neden olabilecek bazı unsurlar:


Kültürel Çeşitlilik

Almanya, çeşitli kültürlerden ve milletlerden gelen birçok hastayı ağırlayan bir ülkedir. Bu nedenle, farklı kültürlere aşina olan hemşireler hastaların daha iyi anlaşılmasına ve uygun bakımın sağlanmasına yardımcı olabilir. Türkiye'de günümüzde yurtdışından çok fazla hasta tedavi edildiği için, Türk hemşireler VIP veya Uluslararası hastası olan kliniklerde farklı kültürlere hemşirelik hizmetleri vermektedir. Dolayısıyla Türk hemşireler hali hazırda, Alman kültürü de dahil olmak üzere diğer kültürlere karşı hassasiyetle yaklaşmayı deneyimlemektedir.


Çeşitlilikte Uzmanlık

Türk hemşireler, Türkiye veya diğer ülkelerde çeşitli hasta gruplarına bakım verme deneyimi kazanabilirler. Örneğin, yoğun bakım, pediatrik hastalar, yaşlılar, kronik hastalıklar veya travma sonrası bakım gibi farklı alanlarda uzmanlık geliştirebilirler. Bu, Almanya gibi bir ülkede daha geniş ve spesifik bir hasta yelpazesiyle karşılaştıklarında daha esnek ve becerikli olmalarına yardımcı olabilir.


Kültürel Hassasiyet

Türk hemşireler, farklı kültürel ve dil farklarına duyarlılık geliştirebilirler. Bu, Almanya gibi çok kültürlü bir ülkede hastalarla daha iyi iletişim kurmalarını ve kültürel farklılıklara saygı göstermelerini sağlar.


Dil Becerileri

Almanca dilinin öğrenilmesi gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda ise Almanca dil eğitimine önceden başlayan hemşireler, dil bariyerlerini aşma konusunda daha yetenekli olabilirler. (THD, Hemşire Göç Eğilim Çalışması Raporu, Dil Eğitimi bölümüne ithafen) Ayrıca Türk hemşireler, Almanya'da yaşayan Türkçe konuşan topluluklarla iletişim kurma konusunda avantaj sağlayabilirler.


Mesleki Deneyim

Hali hazırda çeşitli demografik özelliklerdeki hastalara bakım veren Türk hemşireler ayrıca Türkiye veya başka bir ülkede edindikleri deneyimlerle Almanya'da çalışırken farklı hasta gruplarına bakma becerilerine sahip olabilirler. Bu deneyim, hastaların farklı sağlık ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verme yeteneklerini artırabilir.


Eğitim Standartları

Türk hemşireler, üniversitelerde iyi bir hemşirelik eğitimi alarak mezun olurlar. Almanya'da da hemşirelik eğitimi yüksek standartlara sahiptir ve Türk hemşireler bu standartları karşılayabilecek alt yapıya sahiptirler.


Ancak, Almanya'da hemşirelik yapmak isteyen Türk hemşirelerin belirli yasal gereksinimlere uymaları ve profesyonel yeteneklerini kanıtlamaları gerekecektir. Almanya'da çalışmak için izinleri almak, dil yeterliliğini karşılamak ve eğitimde tam denklik almak koşullarını yerine getirmek önemlidir. Ayrıca, her hasta grubuna uygun bakım sağlama yetenekleri ve mesleki standartları karşılama gerekliliği de unutulmamalıdır.Türk Hemşirelerin Yurtdışında Çalışma Eğilimleri ve Tercihleri

Türk Hemşireler Derneği'nin 26 Mart 2023 tarihli "Hemşire Göç Eğilim Çalışması Raporu" Türk hemşirelerin yurtdışında çalışma eğilimlerini ve tercihlerini incelemiş ve çeşitli ilginç sonuçlar sunmuştur. Ankete katılan 8274 hemşirenin göç eğilimi ölçülmüş ve elde edilen verilere göre:

  • Hemşirelerin Profili: Katılımcıların %62,4'ü 30 yaşın altında ve %77,4'ü kadındır. Bu, genç ve kadın hemşirelerin yurtdışında çalışma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

  • Yurtdışı Çalışma İstekleri: Katılımcıların %76,3'ü yurtdışında hemşirelik yapmak istediğini ifade etmiştir. Bu, Türk hemşirelerin yurt dışındaki iş fırsatlarına yönelik büyük bir ilgisi olduğunu göstermektedir.

  • Düşünce Aşaması ve Dil Eğitimi: Ankete katılan hemşirelerin %54'ü yurtdışına gitmek için düşünce aşamasında olduklarını ifade etmiştir. Ayrıca, katılımcıların %21,8'i yabancı dil engelini aşmak için yabancı dil kurslarına katıldığını belirtmiştir.

  • En Çok Tercih Edilen Ülke: Almanya, Türk hemşireler arasında yurtdışında çalışma tercihlerinde öne çıkmaktadır. Ankete katılan hemşirelerin %43'ü Avrupa ülkelerini tercih ettiğini belirtirken, %21,6'sı Amerika'da ve %15,8'i İngiltere'de hemşirelik yapmak istediğini ifade etmiştir. Almanya, Avrupa'da hemşireler arasında en çok tercih edilen ülke olup, İtalya ve Hollanda gibi diğer ülkeleri takip etmektedir.


Sonuç olarak, Türk hemşirelerin yurtdışında çalışma eğilimi yüksektir ve Almanya, tercih edilen ülkeler arasında özellikle öne çıkmaktadır. Bu tür göç eğilimi, hem Türk hemşirelere yeni fırsatlar sunarken aynı zamanda Alman hastaneleri ve sağlık kurumları için daha fazla nitelikli sağlık personeli temini açısından olumlu bir etki yaratacaktır. Bununla birlikte conveey olarak, bu sürecin sorunsuz ve etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için hemşirelerin profesyonel gereksinimlere ve yasal düzenlemelere tam anlamıyla uyum sağlamalarını hedeflemekteyiz. Dil eğitimi ve denklik işlemleri gibi süreçlerin yanı sıra, Almanya'ya uyum aşamasında da profesyonel bir şekilde destek olmak üzere itinayla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.


Uluslararası işbirliği ve kültürel çeşitliliğin artırılması da sağlık sektörü için son derece değerlidir, çünkü bu, farklı bakış açıları, deneyimler ve becerilerin bir araya getirilmesine olanak tanır, bu da hasta bakımının iyileştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu tür göç eğilimleri, sadece Alman Hastaneleri için pozitif bir katkı sağlamakla kalmaz aynı zamanda hemşirelik alanındaki uluslararası bağlantıları güçlendirerek tıp alanında küresel bir işbirliği ortamının geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

45 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page