top of page

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası ile sizi kişisel verilerin (bundan böyle "veriler" olarak da anılacaktır) işlenmesinin türü, kapsamı ve amacı hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel veriler, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya kullanıcı davranışınız gibi size kişisel olarak atıfta bulunan tüm verilerdir. Gizlilik politikası, hem temel faaliyetlerimiz bağlamında hem de sağladığımız çevrimiçi medya için tarafımızdan gerçekleştirilen tüm veri işleme işlemleri için geçerlidir.

Şirketimizde veri işlemeden Veri işleme sorumlusu:

conveey GmbH
Genel Müdür
Korcan Ünal
Friedrichstraße 68
10117 Berlin
Berlin, Almanya
info@conveey.co

Şirketimizin temel faaliyetlerinin bir parçası olarak verilerinizin işlenmesi

Müşterimiz veya iş ortağımızsanız ya da hizmetlerimizle ilgileniyorsanız, verilerinizin işlenme türü, kapsamı ve amacı aramızda var olan sözleşmeye dayalı veya sözleşme öncesi ilişkiye bağlıdır. Bu anlamda, tarafımızca işlenen veriler, sözleşmeye dayalı veya sözleşme öncesi hizmetlerden yararlanmak amacıyla tarafınızdan sağlanan veya sağlanan ve talebinizi veya aramızda imzalanan sözleşmeyi işlemek için gerekli olan tüm verileri içerir. Bu gizlilik politikasındaki diğer bilgilerde aksi belirtilmedikçe, verilerinizin işlenmesi ve üçüncü taraflara ifşa edilmesi, sorularınızı yanıtlamak ve/veya sizinle aramızda akdedilen sözleşmeyi yerine getirmek, haklarımızı korumak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli ve uygun olan verilerle sınırlıdır. Bunun için hangi verilerin gerekli olduğunu veri toplamadan önce veya veri toplama sırasında size bildireceğiz. Hizmetlerimizi sağlamak için üçüncü taraf sağlayıcıları kullandığımız ölçüde, ilgili üçüncü taraf sağlayıcıların veri koruma bildirimleri geçerlidir.

İlgili veriler:

 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler)

 • Ödeme verileri (örn. banka bilgileri, faturalar)

 • İletişim verileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası, posta adresi)

 • Sözleşme verileri (örn. sözleşmenin konusu, sözleşmenin süresi)


İlgili kişiler: İlgili taraflar, iş ve sözleşme ortakları
İşleme amacı: Sözleşmeye dayalı hizmetlerin işlenmesi, iletişim ve iletişim taleplerine yanıt verilmesi, ofis ve organizasyon prosedürleri

 

Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent b, yasal yükümlülük, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent c, meşru menfaat, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f.

DSGVO kapsamındaki haklarınız

DSGVOye göre, bu gizlilik politikasının 1. bölümünde adı geçen kontrolör ile istediğiniz zaman ileri sürebileceğiniz aşağıda listelenen haklara sahipsiniz:

 • Bilgi edinme hakkı: Verilerinizin işlenip işlenmediği ve hangilerinin işlendiği konusunda bizden bilgi talep etme hakkına sahipsiniz.

 • Düzeltme hakkı: Yanlış verilerin düzeltilmesini veya eksik verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

 • Silme hakkı: Verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 • Kısıtlama hakkı: Belirli durumlarda, verilerinizi yalnızca sınırlı ölçüde işlememizi talep etme hakkına sahipsiniz.

 • Veri taşınabilirliği hakkı: Verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta size veya başka bir denetleyiciye aktarmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

 • Şikayette bulunma hakkı: Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Her zamanki ikamet yerinizin, iş yerinizin veya şirket merkezimizin denetim makamı sorumludur.

İptal hakkı

Veri işleme izninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.

İtiraz hakkı

DSGVO'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca meşru menfaatimize dayandırdığımız verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. İtiraz hakkınızı kullanırsanız, nedenlerini açıklamanızı isteriz. Bu durumda, veri işleme için çıkarlarınızdan ve haklarınızdan daha ağır basan zorlayıcı meşru gerekçeler olduğunu size kanıtlayamadığımız sürece kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz.
Yukarıdakilere bakılmaksızın, kişisel verilerinizin reklam ve veri analizi amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Lütfen itirazınızı yukarıda verilen kontrolörün iletişim adresine iletin.

Verilerinizi ne zaman siliyoruz?

Verilerinizi artık ihtiyacımız olmadığında veya bize bunu yapmamızı söylediğinizde sileriz. Bu, - bu gizlilik politikasındaki bireysel veri koruma bildirimlerinde aksi belirtilmedikçe - verilerinizi sildiğimiz anlamına gelir

 • veri işlemenin amacı ortadan kalktığında ve bireysel veri koruma bildirimlerinde belirtilen ilgili yasal dayanak artık mevcut olmadığında, örn.

  • aramızdaki sözleşme veya üyelik ilişkisinin sona ermesinden sonra ( DSGVO madde 6 paragraf 1 bent a) veya 

  • Verilerinizin daha fazla işlenmesi veya saklanmasına ilişkin meşru menfaatimiz sona erdikten sonra (Madde 6 paragraf 1 lit. f DSGVO),

 • İptal hakkınızı kullanırsanız ve DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. b-f anlamında işleme için başka bir yasal dayanak yoksa, itiraz etme hakkınızı kullanırsanız ve silme için geçersiz meşru gerekçeler yoksa.

Ancak, örneğin vergi saklama süreleri (genellikle ticari yazışmalar için 6 yıl veya muhasebe belgeleri için 10 yıl) veya sözleşme ilişkilerinden kaynaklanan yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması (dört yıla kadar) bunu gerekli kıldığı veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için verilere ihtiyaç duyulduğu için verilerinizin (belirli kısımlarını) başka amaçlarla saklamamız gerekiyorsa, verilerinizi ancak bu süreler dolduktan sonra sileceğiz. Ancak bu süreler sona erene kadar, bu verilerin işlenmesini bu amaçlarla sınırlandırıyoruz (saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi).

Bulut hizmetleri

Özellikle bulut hizmetlerini kullanıyoruz

 • belgeleri saklamak ve işlemek için,

 • e-posta ile belge göndermek veya herhangi bir türde dosya alışverişi yapmak için,

 • takvim tabanlı randevu yönetimimiz için,

 • sunumlar ve elektronik tablolar hazırlamak ve çalıştırmak için,

 • her türlü dosyayı yayınlamak için,

 • sohbetler, sesli ve görüntülü konferanslar aracılığıyla dahili ve harici iletişim için.

 

Bu amaçlar için kullandığımız yazılım uygulamaları, aşağıda adı geçen sağlayıcı(lar) tarafından kendi sunucularında bize sunulmaktadır. Bu sunuculara internet üzerinden erişiyoruz. Bizimle iletişim bağlamında veya bu gizlilik politikasında tarafımızca açıklanan diğer süreçlerde verilerinizi bize iletirseniz, bu verileri kullandığımız bulut hizmetinde işleriz. Bu, verilerinizin üçüncü taraf bulut hizmeti sağlayıcısının sunucularında depolandığı anlamına gelir. Üçüncü taraf sağlayıcılar, sunucularını güvence altına almak ve hizmetlerini optimize etmek için kullanım ve meta verileri işler. Özellikle iletişim, müşteri ve sözleşme verilerinizi işliyor ve saklıyoruz.

 

Kullandığımız bulut hizmetini kullanarak internet varlığımız aracılığıyla herhangi bir türdeki dosyaları herkese açık hale getirirsek, bulut hizmetinin ilgili üçüncü taraf sağlayıcısı, bu dosyalara eriştiğinizde bilgisayar sisteminizde çerezler depolayabilir. Hizmet sağlayıcı, kullanım davranışınızı veya tarayıcı ayarlarınızı analiz etmek için bu şekilde toplanan verileri işleyebilir.

 

Aşağıda adı geçen hizmet sağlayıcının ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak, aşağıda daha ayrıntılı olarak belirtilen verilerin Avrupa Birliği dışındaki sunuculara aktarılabileceğini ve bu sunucularda işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda, GDPR tarafından öngörülen veri koruma düzeyine uyulmaması ve haklarınızın uygulanmasının zor veya imkansız olması riski vardır. Kullandığımız hizmet sağlayıcı yalnızca AB içinde veri işlemeyi teklif ederse, bu zaten uygulanmamışsa, verilerinizi yalnızca orada işlemeyi amaçlıyoruz.

 

İlgili veriler:

 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler),

 • İletişim verileri (örn. e-posta adresleri, telefon ve cep telefonu numaraları)

 • İçerik verileri (örn. fotoğraflar, videolar, metinler),

 • Kullanım verileri (örn. erişim zamanları, ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi),

 • Meta verileri (örn. IP adresi, bilgisayar sistemi bilgileri)

 

Etkilenen kişiler: İlgili taraflar, iletişim ortakları, müşteriler, çalışanlar (örn. başvuru sahipleri, mevcut ve eski çalışanlar)

 

İşlemenin amacı: Ofis ve idari görevlerin organizasyonu

 

Yasal dayanak: Rıza, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a, sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent b, meşru menfaat, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f

 

Kullanılan bulut hizmeti sağlayıcıları:

 

Google Bulut Hizmetleri

Hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda

Ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD

Web sitesi: https://cloud.google.com/

Gizlilik politikası: https://www.google.com/policies/privacy

 

Çerezler

Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, kullandığınız cihazda depolanan bir dizi sayı ve harften oluşan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler öncelikle kullandığınız cihaz ile web sitemiz arasında bilgi alışverişi yapmak için kullanılır. Bu, örneğin bir web sitesindeki dil ayarlarını, oturum açma durumunu veya bir videonun izlendiği noktayı içerir.

 

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde iki tür çerez kullanılır:

 • Geçici çerezler (oturum çerezleri): Bunlar, tarayıcınızdan gelen çeşitli istekleri paylaşılan oturuma atamak için kullanılabilen oturum kimliği olarak adlandırılan bir kimlik depolar. Oturum çerezleri, oturumu kapattığınızda veya tarayıcınızı kapattığınızda silinir.

 • Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, tarayıcınızı kapattıktan sonra bile saklanmaya devam eder. Bu, web sitemize geri döndüğünüzde web sitemizin bilgisayarınızı tanımasını sağlar. Örneğin dil ayarları veya oturum açma bilgileri bu çerezlerde saklanır. Bu çerezler ayrıca gezinme davranışınızı belgelemek ve saklamak için de kullanılabilir. Bu veriler istatistiksel, pazarlama ve kişiselleştirme amaçları için kullanılabilir.

 

Yukarıdaki sınıflandırmaya ek olarak, çerezler amaçlarına göre de farklılaştırılabilir:

 

 • Gerekli çerezler: Bunlar, oturumunuzun süresi boyunca girişleri veya alışveriş sepetlerini kaydetmek için web sitemizin çalışması için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir veya güvenlik nedeniyle ayarlanan çerezlerdir.

 • İstatistiksel, pazarlama ve kişiselleştirme çerezleri: Bunlar, analiz amacıyla veya erişimi ölçmek için kullanılan çerezlerdir. Bu tür "izleme" çerezleri özellikle girilen arama terimleri veya sayfa görüntüleme sıklığı hakkında bilgi depolamak için kullanılabilir. Buna ek olarak, bireysel bir kullanıcının sörf davranışı (örneğin belirli içeriği görüntüleme, işlevleri kullanma vb.) da bir kullanıcı profilinde saklanabilir. Bu tür profiller, kullanıcılara potansiyel ilgi alanlarına karşılık gelen içeriği görüntülemek için kullanılır. İstatistik, pazarlama ve kişiselleştirme amacıyla son cihazınızda çerez depolayan hizmetler kullanırsak, gizlilik politikamızın aşağıdaki bölümlerinde veya onayınızı alırken sizi bu konuda ayrıca bilgilendireceğiz.

 

İlgili veriler:

 

 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)

 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi).

 

Veri sahipleri: Çevrimiçi hizmetlerimizin kullanıcıları

İşleme amacı: İnternet sayfalarımızı görüntülemek, İnternet sayfalarımızın çalışmasını sağlamak, İnternet teklifimizi geliştirmek, iletişim ve pazarlama

 

Yasal dayanak: Meşru menfaat, DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendi

 

Çerezlerin ayarlanması için onayınızı almazsak, verilerinizin işlenmesini, özellikle içerik ve işlevler olmak üzere web sitemizin kalitesini ve kullanıcı dostu olmasını iyileştirmeye yönelik meşru menfaatimize dayandırırız. Meşru menfaatimiz kapsamında tarafımızca belirlenen çerezlerin kullanımına itiraz etmek için tarayıcınızın güvenlik ayarlarını kullanabilirsiniz. Burada, çerezleri en başından itibaren kabul etmeyeceğinizi veya yalnızca talep üzerine kabul edeceğinizi ya da tarayıcınızı her kapattığınızda çerezlerin silinmesini isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak artık mümkün olmayabilir.

 

Rıza, Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO

 

Web sitemizi ziyaret etmeden önce son cihazınıza belirli çerezleri yerleştirmemize izin vermenizi istersek ve buna rıza gösterirseniz, yasal dayanak verdiğiniz rızada görülecektir. Onayınızın bir parçası olarak, hangi çerezleri yerleştirdiğimizi size ayrıntılı olarak bildireceğiz. Bu onayı vermezseniz, yalnızca web sitemizin düzgün çalışması ve tarayıcınızda görüntülenmesi için gerekli olan teknik olarak gerekli çerezler ayarlanacaktır. Çerezlerin ayarlanmasına izin verdiyseniz, izninizi istediğiniz zaman geri çekme seçeneğiniz vardır.

 

Web barındırma

İnternet sayfalarımızı barındırmak için, İnternet sayfalarımızın sunucusunda depolandığı ve İnternet üzerinden erişime sunulduğu (barındırma) bir sağlayıcı kullanıyoruz. Sağlayıcı, web sitemizi kullandığınızda oluşturulan ve kullandığınız tarayıcı aracılığıyla iletilen tüm verileri işleyebilir. Bu, özellikle sağlayıcının çevrimiçi teklifimizi kullandığınız tarayıcıya iletebilmek için ihtiyaç duyduğu IP adresinizi ve web sitemiz üzerinden yaptığınız tüm girişleri içerir. Buna ek olarak, kullandığımız sağlayıcı şunları yapabilir

 • web sitemize erişim tarihi ve saati

 • Greenwich Ortalama Saati (GMT) ile saat dilimi farkı

 • erişim durumu (HTTP durumu)

 • aktarılan veri miktarı

 • erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı

 • kullandığınız tarayıcı türü ve sürümü

 • kullandığınız işletim sistemi

 • web sitemize ulaşmış olabileceğiniz web sitesi

 • web sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar veya alt sayfaları

toplamak.

 

Yukarıda belirtilen veriler, sağlayıcımızın sunucularında günlük dosyaları olarak saklanır. Bu, web sitemizin çalışmasının istikrarını ve güvenliğini sağlamak için gereklidir.

 

İlgili veriler:

 • İçerik verileri (ör. gönderiler, fotoğraflar, videolar)

 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)

 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi)

 

Veri sahipleri: Web sitemizin kullanıcıları

İşlenme amacı: İnternet sayfalarımızın görüntülenmesi, İnternet sayfalarımızın çalışmasının sağlanması

 

Yasal dayanak: Meşru menfaat, DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendi

 

Bizim tarafımızdan görevlendirilen web barındırıcı(lar):

Wix

Hizmet sağlayıcı: Wix.com Ltd, Nemal St. 40, 6350671 Tel Aviv, İsrail

Web sitesi: https://de.wix.com/#

Gizlilik politikası: https://de.wix.com/about/privacy

 

İletişim

Bizimle e-posta, sosyal medya, telefon, faks, posta, iletişim formumuz veya başka bir yolla iletişime geçmeniz ve bize adınız, telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi sağlamanız veya kendiniz veya talebiniz hakkında daha fazla bilgi vermeniz halinde, bu verileri aramızda mevcut olan sözleşme öncesi veya sözleşme ilişkisi çerçevesinde sorunuzu yanıtlamak için işleyeceğiz.

 

İlgili veriler:

 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler)

 • İletişim verileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası, posta adresi)

 • İçerik verileri (metinler, fotoğraflar, videolar)

 • Sözleşme verileri (örn. sözleşmenin konusu, sözleşmenin süresi)

 

Etkilenen kişiler: İlgili taraflar, müşteriler, iş ve sözleşme ortakları

 

İşlemenin amacı: İletişim ve iletişim taleplerine yanıt verme, ofis ve organizasyon prosedürleri

 

Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent b, meşru menfaat, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f

 

Kullandığımız üçüncü taraf sağlayıcının ayrıntıları:

Hubspot

Hizmet sağlayıcı: HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 ABD

Avrupa'daki merkez ofis: Hubspot Europe, Zemin Kat, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, İrlanda

Almanya'daki Genel Merkez: HubSpot Germany GmbH, Am Postbahnhof 17, 10243 Berlin

Web sitesi: https://www.hubspot.de/

Gizlilik politikası: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

 

Başvuru sürecinde verilerinizi nasıl ele alıyoruz?

Bize başvurmanız halinde, adınız, adresiniz, ikamet yeriniz, yaşınız, başvuru fotoğrafınız, e-posta ve telefon numaranız, okullar, eğitimler, çalışmalar dahil olmak üzere mesleki geçmişiniz gibi başvuru sürecinde bize sağladığınız kişisel verileri işleriz. Verileri e-posta yoluyla veya çevrimiçi varlığımızdaki bir iletişim formu aracılığıyla gönderirseniz, elektronik olarak işlenecektir. Başvurunuzu iletişim formu aracılığıyla gönderirseniz, verilerinizin iletimi en son teknolojiye göre şifrelenir. Verilerinizi e-posta ile gönderirseniz, iletimin genellikle şifrelenmemiş olduğunu belirtmek isteriz. Başvuru sürecinin ardından bir iş sözleşmesi imzalanırsa, verilerinizi iş ilişkisinin yasal hükümlere uygun olarak işlenmesi amacıyla saklayacağız.

 

İlgili veriler:

 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler)

 • Ödeme verileri (örn. banka bilgileri, faturalar)

 • İletişim verileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası, posta adresi)

 • Sözleşme verileri (örn. sözleşmenin konusu, sözleşmenin süresi)

 

İlgili kişiler: Başvuru sahipleri ve başvuru sahipleri

İşlemenin amacı: Başvuru prosedürünün işlenmesi

Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent b, yasal zorunluluk, Madde 6 Paragraf 1 Bent c

 

DSGVO

Silme: Herhangi bir iş sözleşmesi yapılmazsa, verileriniz başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra veya en geç 2 ay sonra silinecektir. Yasal hükümler silinmeyi engelliyorsa veya örneğin Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki işlemlerde kanıt sağlamak amacıyla verilerinizin daha fazla saklanması gerekiyorsa bu durum geçerli değildir. Başvuru süreci, ret cevabı size gönderildiğinde tamamlanmış sayılır.

 

Yorumlarınız veya değerlendirmeleriniz

Web sitemizin belirlenmiş alanlarında katkılarımıza yorum yapma, görüşlerinizi ifade etme veya içerik yayınlama fırsatına sahipsiniz. Yorumunuzun yasadışı içeriğinden (hakaret, küfürlü eleştiri, nefrete teşvik, yasaklanmış şiddet tasvirleri, vb.) sorumlu tutulabileceğimizden, gerektiğinde kimliğinizi belirleyebilmek için IP adresinizi 7 gün süreyle saklarız.

 

Yasal dayanak: DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendi

 

İlgili veriler:

 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler)

 • İçerik verileri (ör. gönderiler, fotoğraflar, videolar)

 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)

 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi)

 

İşleme amacı: sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişim ve taleplerin işlenmesi, geri bildirim alınması, güvenlik önlemleri.

 

Çevrimiçi reklamcılık

Çevrimiçi reklamları görüntülemek için hizmetler kullanıyoruz. Kullandığımız hizmetler, bir çerez veya piksel aracılığıyla belirli kullanıcı verilerini toplar. Bu, özellikle web sitemize hangi web sitesinden geldiğiniz (yönlendiren olarak adlandırılır), web sitemizin hangi sayfalarına eriştiğiniz, sayfalarımızı ne kadar süreyle ziyaret ettiğiniz ve orada hangi etkileşimleri yaptığınız bilgilerini içerir. Buna ek olarak, kullandığınız tarayıcı, bilgisayar sistemi ve cihaz türü hakkında veriler toplanır. Yaş veya cinsiyet gibi demografik bilgiler de bu tür bir hizmet aracılığıyla takma adlarla toplanabilir. Konum verilerinizin toplanmasına izin verdiyseniz, sağlayıcıya bağlı olarak bu veriler de işlenebilir. Bu verileri toplamak ve saklamak için ilgili hizmet, kullandığınız son cihaza bir çerez veya sayma pikseli yerleştirir ve bu da size atanan IP adresini toplar. Ancak bu, IP maskeleme adı verilen bir prosedür kullanılarak kısaltılır, böylece IP adresi artık web sitemizi ziyaretinize atanamaz. Prensip olarak, ilgili hizmet kullanılırken isimler veya e-posta adresleri gibi açık veriler saklanmaz. Bu durum yalnızca aşağıda listelenen hizmetlerden birini sunan ve profilinizi yukarıda belirtilen verilerle birleştiren bir sosyal ağa üye olmanız durumunda geçerlidir.

 

Veriler, reklam tarafından oluşturulan ziyaretçi sayısı ve reklam önleminin başarısı hakkında istatistiksel ifadeler içeren bir rapor üretmek için kullandığımız hizmet tarafından analiz edilir. Raporlar, diğer şeylerin yanı sıra, reklamlarımız aracılığıyla web sitemize yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını gösterir. Raporlar ayrıca kullanıcıların son cihazları ve tarayıcıları, kullanıcıların bulundukları konumlar ve reklamların tıklanma zamanları hakkında bilgiler içerir. Ancak raporlar, web sitemizin bir kullanıcısı olarak sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek herhangi bir bilgi içermez.

 

Hizmet sağlayıcının konumuna bağlı olarak, hizmet aracılığıyla toplanan verilerin Avrupa Birliği dışına aktarılabileceğini ve işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda, GDPR tarafından öngörülen veri koruma düzeyine uyulmaması ve haklarınızın uygulanmasının zor veya imkansız olması riski vardır.

 

İlgili veriler:

 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)

 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi)

 

Veri sahipleri: Çevrimiçi hizmetlerimizin kullanıcıları

 

İşleme amacı: Erişim ölçümü, kampanyaların başarı takibi, yeniden pazarlama ve ilgi alanına ve davranışa dayalı pazarlama

 

Yasal dayanak: İlgili hizmeti kullanmadan önce onayınızı istediysek, bu yasal dayanaktır, Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO. Aksi takdirde, ilgili hizmeti, ziyaretçi akışlarını web sitemize yönlendirmek, işlevleri, teklifleri ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirebilmek için bu ziyaretçi akışlarını analiz etmek konusundaki meşru menfaatimize dayanarak kullanırız, DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. f.

Wir nutzen zur Online-Werbung folgende Diensteanbieter:

 

Facebook Pikseli

Hizmet sağlayıcı: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD

Avrupa'daki kayıtlı ofis: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda

Web sitesi: https://www.facebook.com

Gizlilik politikası: https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-out seçeneği: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 

Ayrıca "genişletilmiş senkronizasyon" işlevini de kullanıyoruz. Kişisel verileriniz Facebook'a şifrelenmiş olarak iletilir.

Ayrıca "Dosyadan Özel Kitleler" prosedürünü de kullanıyoruz. Haber bülteninin alıcısı olarak e-posta adresiniz şifrelenmiş olarak Facebook'a yüklenir. Bu, Facebook reklamlarımızın alıcısını belirlememize ve reklamların yalnızca ilgili taraflara gösterilmesini sağlamamıza yardımcı olur.

 

Google Reklamları

Dienstanbieter: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD

Sitz in Europa: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

İnternet sitesi: https://ads.google.com/home/

Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Haber Bülteni

Müşterilerimizi, iş ortaklarımızı ve ilgili tarafları tekliflerimiz ve ilgili haberler hakkında bilgilendirmek için düzenli aralıklarla bir haber bülteni gönderiyoruz. Web sitemizden bültenimize kaydolma ve kayıt işleminin bir parçası olarak bülteni almayı kabul etme seçeneğiniz vardır. Haber bültenimize kaydolursanız, e-posta adresinizi vermeniz gerekir. E-posta adresinizi, size haber bültenini gönderebilmemiz için saklarız. Haber bültenimize kayıt olur olmaz, çift katılım prosedürünü kullanarak kayıt olurken verdiğiniz e-posta adresine bir onay e-postası alacaksınız. Bu e-posta bir bağlantı içerir. Bu bağlantıya tıklarsanız, haber bültenini almak istediğinizi onaylamış olursunuz. Bu, e-posta adresinizin kayıt sırasında üçüncü bir tarafça kötüye kullanılmamasını sağlar. Aynı nedenle, kayıt tarihi ve saatinin yanı sıra kayıt sırasında size atanan IP adresini de saklıyoruz. Yukarıda belirtilen verileri üçüncü taraflara aktarmıyoruz.

 

İlgili veriler:

 • İçerik verileri (ör. gönderiler, fotoğraflar, videolar)

 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)

 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi)

 

Veri sahipleri: Web sitemizin kullanıcıları

İşlenme amacı: İnternet sayfalarımızın görüntülenmesi, İnternet sayfalarımızın çalışmasının sağlanması

 

Yasal dayanak: Rıza, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a, meşru menfaat, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f

 

Silme: E-posta adresiniz, çift katılım prosedüründe onay e-postasının gönderilmesinden 1 ay sonra onay bağlantısına tıklamadıysanız veya haber bültenimizden aboneliğinizi iptal ettikten hemen sonra silinecektir.

 

İptal: Haber bülteni alma izninizi istediğiniz zaman iptal edebilir ve haber bülteni aboneliğinden çıkabilirsiniz. Aboneliğinizi iptal etmek için aşağıdaki seçenekleri sunuyoruz:

Bültende bu amaç için sağlanan bağlantıya tıklayın

Web sitemizdeki form

 

Web analizi ve istatistikleri

Web sitemize gelen ziyaretçilerin akışını kaydetmek ve istatistiksel olarak analiz etmek için web analiz hizmetlerini kullanıyoruz. Bu tür hizmetler, diğer şeylerin yanı sıra, web sitemize hangi web sitesinden geldiğiniz (yönlendirenler olarak adlandırılır), web sitemizin hangi sayfalarına eriştiğiniz, sayfalarımızı ne kadar süreyle ziyaret ettiğiniz ve orada hangi etkileşimleri yaptığınız hakkında veri toplar. Ayrıca, kullandığınız tarayıcı, bilgisayar sistemi ve cihaz türüne ilişkin veriler de toplanır. Yaş veya cinsiyet gibi demografik bilgiler de bu tür bir hizmet aracılığıyla takma adlarla toplanabilir. Konum verilerinizin toplanmasına izin verdiyseniz, sağlayıcıya bağlı olarak bu da işlenebilir.

 

Bu verileri toplamak ve saklamak için, kullandığımız web analiz hizmeti genellikle kullandığınız son cihaza bir çerez yerleştirir ve bu da size atanan IP adresini toplar. Ancak bu, IP maskeleme adı verilen bir prosedür kullanılarak kısaltılır, böylece IP adresi artık web sitemizi ziyaretinize atanamaz. İsimler veya e-posta adresleri gibi başka hiçbir açık veri saklanmaz. Ne biz ne de kullandığımız hizmet, web sitemizi ziyaret edenlerin kimliğini bilmiyoruz.

 

Aşağıda adı geçen hizmet sağlayıcının ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak, hizmet aracılığıyla toplanan verilerin Avrupa Birliği dışına aktarılabileceğini ve işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda, DSGVO tarafından öngörülen veri koruma düzeyine uyulmaması ve haklarınızın uygulanmasının zor veya imkansız olması riski vardır.

 

İlgili veriler:

 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)

 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgiler, IP adresi).

 

Veri sahipleri: Çevrimiçi hizmetlerimizin kullanıcıları

 

İşleme amacı: Erişim ölçümü, kampanyaların başarı takibi, yeniden pazarlama ve ilgi ve davranışa dayalı reklamcılık

 

Pazarlama

Yasal dayanak: İlgili hizmeti kullanmadan önce onayınızı istediysek, bu yasal dayanaktır, Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO. Buna ek olarak, ilgili hizmeti, işlevleri, teklifleri ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmek için web sitemize gelen ziyaretçi akışını analiz etme konusundaki meşru menfaatimize dayanarak kullanıyoruz, DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. f.

 

Aşağıdaki web analiz hizmetlerini kullanıyoruz:

 

Google Analytics

Hizmet sağlayıcı: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD

AB içindeki kayıtlı ofis: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda

Web sitesi: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/

Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Opt-out seçeneği: Verilerinizin Google Analytics tarafından kullanılmasını istemiyorsanız, verilerinizin gelecekte web sitemizde toplanmasını önleyecek bir opt-out eklentisi ayarlayabilirsiniz. Bu eklentiyi buradan edinebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Google Evrensel Analitik

Hizmet sağlayıcı: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD

AB içindeki kayıtlı ofis: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda

Web sitesi: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/

Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Cihazlar arası izleme: Cihazlar arası izleme ile, bir kullanıcı kimliği yardımıyla yalnızca ziyaret ettiğiniz web sitelerinden gelen veriler analiz edilmekle kalmaz, aynı zamanda diğer cihazlardan gelen veriler ve kullanıcı diğer cihazda tanınabilir. Kullanıcı kimliği tarafımızdan atanır. Bir takma ad olarak hizmet eder. İnternet kullanıcısını tanımlamak mümkün değildir.

Opt-out seçeneği: Verilerinizin Google Analytics tarafından kullanılmasını istemiyorsanız, verilerinizin gelecekte web sitemizde toplanmasını önleyecek bir opt-out eklentisi ayarlayabilirsiniz. Bu eklentiyi buradan edinebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Kullandığımız üçüncü taraf eklentileri

Web sitemize, kullandığımız sağlayıcılardan "sosyal medya düğmeleri" şeklinde eklentiler yerleştirdik. Hangi eklentinin hangi sağlayıcıya ait olduğunu, eklentinin işaretlendiği ilgili logodan anlayabilirsiniz. Sayfalarımıza erişildiğinde verilerin otomatik olarak eklentinin sağlayıcısına iletilmemesi için web sitemizdeki sosyal medya eklentilerini varsayılan olarak devre dışı bıraktık. Bunun için sözde 2 tıklama çözümünü kullanıyoruz. Bir eklentiyi kullanmak isterseniz, ilgili düğmeye tıklayarak eklentiyi etkinleştirme seçeneğine sahipsiniz. Ancak o zaman eklenti yüklenecek ve bilgilerin toplanması ve sağlayıcıya iletilmesi tetiklenecektir. Bu durumda, ilgili sosyal ağda bir hesabınız olmasa veya orada bir hesabınız olsa ancak oturum açmamış olsanız bile, veriler aktif sosyal medya eklentisi tarafından ilgili sağlayıcıya gönderilebilir.

Aşağıda adı geçen hizmet sağlayıcının ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak, aşağıda belirtilen verilerin Avrupa Birliği dışındaki sunuculara aktarılabileceğini ve bu sunucularda işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda, GDPR tarafından öngörülen veri koruma düzeyine uyulmaması ve haklarınızın uygulanmasının zor veya imkansız olması riski vardır.

 

İlgili veriler:

 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)

 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi)

Veri sahipleri: Web sitemizin kullanıcıları

İşleme amacı: Web sitemizi görüntülemek, içerik sunmak, web sitemizin çalışmasını sağlamak

Yasal dayanak: Çerez onay banner'ı aracılığıyla rıza, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a, meşru menfaatler, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f

Aşağıdaki eklentileri kullanıyoruz:

 

Google (Görünmez) reCAPTCHA

Dienstanbieter: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD

İnternet sitesi: https://developers.google.com/recaptcha/docs/invisible

Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

LinkedIn

Hizmet sağlayıcı: LinkedIn Corporation, 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, ABD

Almanya'daki kayıtlı ofis: LinkedIn, Hofstatt 4. Kat, Sendlinger Str. 12, 80331 Münih, Almanya

Web sitesi: https://www.linkedin.com/?trk=nav_logo

Gizlilik politikası: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 

Sosyal ağlardaki çevrimiçi varlığımız

Aşağıda listelenen sosyal ağlarda çevrimiçi varlıklar işletiyoruz. Bu varlıklardan birini ziyaret ederseniz, aşağıda listelenen veriler ilgili sağlayıcı tarafından toplanacak ve işlenecektir. Kural olarak, bu veriler reklam ve pazar araştırması amacıyla toplanır ve kullanıcı profilleri oluşturulur. Veriler, kullandığınız cihazdan bağımsız olarak kullanıcı profillerinde saklanabilir. Bu durum özellikle ilgili platformun bir üyesi olmanız ve platformda oturum açmanız halinde geçerlidir. Kullanıcı profilleri, sağlayıcılar tarafından size ilgi alanına dayalı reklamlar göstermek için kullanılabilir. Kullanıcı profillerinin oluşturulmasına karşı iptal hakkınız vardır. Bu hakkı kullanmak için ilgili sağlayıcı ile iletişime geçmelisiniz.

Aşağıda listelenen sağlayıcılardan birinde bir hesabınız varsa ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde orada oturum açtıysanız, ilgili sağlayıcı web sitemizdeki kullanım davranışınız hakkında veri toplayabilir. Verilerinizin bu şekilde bağlanmasını önlemek için, web sitemizi ziyaret etmeden önce sağlayıcının hizmetinden çıkış yapabilirsiniz.

 

Sağlayıcı tarafından hangi amaçla ve ne ölçüde veri toplandığını aşağıda verilen sağlayıcıların ilgili veri koruma beyanlarında bulabilirsiniz.

Aşağıda adı geçen sağlayıcının ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak, platformu aracılığıyla toplanan DSGVO Avrupa Birliği dışına aktarılabileceğini ve işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda, DSGVO tarafından öngörülen veri koruma düzeyine uyulmaması ve haklarınızın uygulanmasının zor veya imkansız olması riski vardır.

 

İlgili veriler:

 • Envanter ve iletişim verileri (örn. isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi)

 • İçerik verileri (ör. gönderiler, fotoğraflar, videolar)

 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)

 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi).

 

İşleme amacı: İletişim ve pazarlama, kullanıcı davranışlarının izlenmesi ve analizi

Yasal dayanak: Rıza, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a, meşru menfaatler DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f

 

İtiraz seçenekleri: İlgili itiraz seçenekleri (opt-out) için aşağıdaki bağlantıya başvuruyoruz

sağlayıcılardan gelen bilgiler.

 

Aşağıdaki sosyal ağlarda çevrimiçi varlığımızı sürdürüyoruz:

 

Instagram

Hizmet sağlayıcı: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park CA 94025, ABD

Ana şirket: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD

AB'deki kayıtlı ofis: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda

Web sitesi: https://www.instagram.com/

Gizlilik politikası: http://instagram.com/about/legal/privacy

LinkedIn

Hizmet sağlayıcı: LinkedIn Corporation, 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, ABD

Almanya'daki kayıtlı ofis: LinkedIn, Hofstatt 4. Kat, Sendlinger Str. 12, 80331 Münih, Almanya

Web sitesi: https://www.linkedin.com/?trk=nav_logo

Gizlilik politikası: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 

WhatsApp

Hizmet sağlayıcı: WhatsApp Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, ABD

AB'deki kayıtlı ofis: Whatsapp Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda

Ana şirket: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD

Web sitesi: https://www.whatsapp.com/

Gizlilik politikası: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

 

Mesajlaşma (Messenger) hizmetleri

Messenger hizmetleri aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Messenger hizmetleri, İnternet üzerinden gerçek zamanlı olarak kullanıcılar arasında metin mesajlarının yanı sıra resim veya video dosyaları göndermek için kullanılabilen sohbet programlarıdır. Messenger hizmetleri ayrıca ifadeler, elektronik tebrik kartları ve kişiler göndermek için de kullanılabilir. Mesajların iletilebilmesi için katılımcıların doğrudan ya da bir sunucu aracılığıyla İnternet gibi bir ağ üzerinden bir bilgisayar programı (istemci olarak adlandırılır) ile birbirlerine bağlı olmaları gerekir. Kural olarak, mesajlar diğer taraf çevrimiçi değilken de gönderilebilir - mesaj daha sonra hizmet sunucusu tarafından geçici olarak saklanır ve daha sonra tekrar müsait olduklarında alıcıya teslim edilir. Son olarak, bu hizmetler ekran aktarımı ve çevrimiçi oyunlar için de kullanılabilir.

 

Hizmet, gönderilen içerik (metinler, ekler) için uçtan uca şifreleme kullanıyorsa, mesajı üçüncü taraflar veya hizmet sağlayıcının kendisi değil, yalnızca seçilen iletişim ortakları görüntüleyebilir. Bu bağlamda, içeriğin şifrelendiğinden emin olmak için hizmet güncellemelerini düzenli olarak yüklemenizi öneririz. Bununla birlikte, hizmet sağlayıcı iletişimin meta verilerine erişme seçeneğine sahiptir. Bu, iletişimin zamanını ve (ayarlara bağlı olarak) konumunu ve kullandığınız cihazı içerir.

Aşağıda adı geçen sağlayıcının ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak, platformu aracılığıyla toplanan verilerin Avrupa Birliği dışına aktarılabileceğini ve işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda, DSGVO tarafından öngörülen veri koruma düzeyine uyulmaması ve haklarınızın uygulanmasının zor veya imkansız olması riski vardır.

 

İlgili veriler:

 • Envanter ve iletişim verileri (örn. isim, telefon numarası, e-posta adresi)

 • İçerik verileri (ör. gönderiler, fotoğraflar, videolar)

 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)

 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi).

 

İşleme amacı: İletişim ve pazarlama

 

Yasal dayanak: İlgili hizmeti kullanmadan önce sizden onayınızı istediysek, bu yasal dayanaktır, Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO. Bu bağlamda, iletişim verilerinizi izniniz olmadan ilk kez hizmet sağlayıcıya iletmeyeceğimizi açıklığa kavuşturuyoruz. Sizinle bir sözleşmenin başlatılması bağlamında veya mevcut bir sözleşme ilişkisi bağlamında aşağıdaki hizmetlerden biri aracılığıyla iletişim kurarsak, yasal dayanak sözleşmenin yerine getirilmesi veya hazırlanmasıdır, Madde 6 paragraf 1 lit. b DSGVO. Buna ek olarak, aşağıdaki hizmetlerin iletişiminde hızlı ve verimli iletişim ve iletişim ortaklarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki meşru menfaatlerimize güveniyoruz, DSGVO Madde 6 paragraf 1 litre f.

 

İtiraz etme imkanı: Aşağıdaki hizmeti kullanmak için bize verdiğiniz izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca mesajlaşma hizmeti aracılığıyla iletişime istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.

 

Aşağıdaki mesajlaşma hizmetlerini kullanıyoruz:

 

WhatsApp

Hizmet sağlayıcı: WhatsApp Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, ABD

AB'deki kayıtlı ofis: Whatsapp Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda

Ana şirket: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD

Web sitesi: https://www.whatsapp.com/

Gizlilik politikası: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

 

Çevrimiçi toplantılar, video konferanslar ve ekran paylaşımı  

Çalışanlar arasında ve ilgili taraflar veya müşterilerle çevrimiçi toplantılar, görüntülü ve/veya sesli konferans görüşmeleri ve çevrimiçi seminerler sağlamak için üçüncü taraf hizmetleri kullanıyoruz. Bizimle böyle bir hizmet aracılığıyla iletişim kurarsanız, bu iletişim sürecinde toplanan veriler hem bizim tarafımızdan hem de üçüncü taraf sağlayıcı tarafından işlenecektir. Bu tür bir iletişim sürecinde ortaya çıkabilecek veriler, özellikle oturum açma ve iletişim bilgilerinizi, sohbet penceresindeki katkılarınızı, video ve ses katkılarınızı ve paylaşılan ekran içeriğini içerir. Kullandığımız üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından işlenen veriler öncelikle kullanıcı verilerini ve meta verileri (örneğin IP adresi, bilgisayar sistemi bilgileri) içerir. Kural olarak, üçüncü taraf sağlayıcılar bu verileri hizmetin güvenliğini kontrol etmek ve garanti etmek için işler. Buna ek olarak, veri işlemeden elde edilen bulgular üçüncü taraf sağlayıcının teklifini optimize etmek ve ilgili pazarlama önlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Lütfen bu konuda üçüncü taraf sağlayıcının veri koruma bilgilerine bakın.

 

Aşağıda adı geçen hizmet sağlayıcının ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak, hizmet aracılığıyla toplanan verilerin Avrupa Birliği dışına aktarılabileceğini ve işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda, DSGVO tarafından öngörülen veri koruma düzeyine uyulmaması ve haklarınızın uygulanmasının zor veya imkansız olması riski vardır.

 

İlgili veriler:

Envanter verileri (örn. isimler, adresler)

İletişim bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası)

Paylaşılan içerik (ör. fotoğraflar, videolar, metinler, ses kayıtları)

Kullanıcı verileri (örn. erişim zamanları, ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi)

Meta ve iletişim verileri (örn. IP adresi, bilgisayar sistemi bilgileri)

 

Etkilenen kişiler: İlgili taraflar, müşteriler, iletişim ortakları

İşleme amacı: İletişim taleplerinin işlenmesi, çalışanlar ve ilgili taraflar ve müşterilerle iç ve dış iletişim, sözleşmeye dayalı hizmetlerimizin yerine getirilmesi, hizmet teklifi

Yasal dayanak: Rıza, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a, sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi talepler, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent b, meşru menfaat, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f

 

Kullandığımız hizmetler:

 

Google Meet (eski adıyla Google Hangout)

Sunulan hizmetler: Video konferans, sohbetler, anlık mesajlaşma

Hizmet sağlayıcı: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda

Ana şirket: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD

Web sitesi: https://gsuite.google.com/intl/de/

Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Zoom

Sunulan hizmetler: Video konferans, sesli konferans, sohbetler

Servis sağlayıcı: Zoom Video Communications, Inc, 55 Almaden Boulevard, 6. Kat, San Jose, CA 95113, ABD

Web sitesi: https://zoom.us/de-de/meetings.html

Gizlilik politikası: https://zoom.us/de-de/privacy.html

 

İçerik hizmetleri

Web sitemiz aracılığıyla belirli içerik veya grafikleri (videolar, resimler, müzik, yazı tipleri, haritalar) görüntüleyebilmek için belirli hizmetleri kullanıyoruz. Kullandığımız hizmetler, web sitemizi ziyaretiniz sırasında size atanan IP adresini işler, çünkü ilgili içeriğin kullandığınız tarayıcıda görüntülenebilmesinin tek yolu budur. Buna ek olarak, bu hizmetlerin sağlayıcıları son cihazınıza kullanım davranışınız, ilgi alanlarınız, kullandığınız cihaz ve tarayıcı ve oturumunuzun zamanı ve süresi hakkında bilgi toplamak için kullanılan başka çerezler yerleştirebilir. Sağlayıcılar bu verileri düzenli olarak analiz, istatistik ve pazarlama amaçları için kullanmaktadır. Ayrıca, bu bilgiler diğer kaynaklardan gelen bilgilerle de birleştirilebilir. Bu durum, özellikle hizmet sağlayıcıda bir hesabınız varsa ve oturum sırasında orada oturum açtıysanız geçerlidir.

Aşağıda adı geçen hizmet sağlayıcının bulunduğu ülkeye bağlı olarak, aşağıda belirtilen verilerin Avrupa Birliği dışındaki sunuculara aktarılabileceğini ve bu sunucularda işlenebileceğini lütfen unutmayın. Bu durumda, GDPR tarafından öngörülen veri koruma düzeyine uyulmaması ve haklarınızın uygulanmasının zor veya imkansız olması riski vardır.

 

İlgili veriler:

 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)

 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi)

 • Veri sahipleri: Web sitemizin kullanıcıları

İşleme amacı: Web sitemizi görüntülemek, içerik sunmak, web sitemizin çalışmasını sağlamak

Yasal dayanak: Çerez onay banner'ı aracılığıyla rıza, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a, meşru menfaatler, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent f

 

Aşağıdaki içerik hizmetlerini kullanıyoruz:

 

Google Haritalar

Web sitemizde Google Maps kullanıyoruz. Google, ziyaretçinin IP adresini toplar ve işler. Google Haritalar'ın entegre edildiği bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz ve konum verileriniz (ikincisi genellikle sizin izniniz olmadan), Google Haritalar'ın gerçekten kullanılıp kullanılmadığına veya Google hesabınızda oturum açıp açmadığınıza bakılmaksızın Google'a iletilir. IP adresiniz, web sitemizi ziyaret ettiğinizde Google hesabınızda oturum açmış olmanız halinde Google hesabınıza atanacaktır.

Hizmet sağlayıcı: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD

AB'deki kayıtlı ofis: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda

Web sitesi: https://www.google.de/maps

Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy

Opt-out seçeneği: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Google Web Yazı Tipleri

Google Web Fonts ile yazı tiplerini (web yazı tiplerini) web sitemizin tasarımına entegre edebilir ve web sayfalarımızı görüntülediğinizde bunları tarayıcınızda doğru şekilde görüntüleyebiliriz. Bu web yazı tipleri bir Google sunucusu çağrılarak entegre edilir. Yazı tipleri buradan tarayıcınıza sıkıştırılmış biçimde aktarılır ve orada açılır. Bu sunucu genellikle ABD'de bulunur. Google Fonts'u entegre ettiğimiz sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz, Google hangi İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilecektir.

Hizmet sağlayıcı: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD

AB'deki kayıtlı ofis: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda

Web sitesi: https://fonts.google.com/

Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy

 

YouTube

Bu web sitesinde YouTube bileşenlerini, web sitemizi ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız aracılığıyla oynatılabilmeleri için web sitemize video yerleştirmek için kullanıyoruz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında hem YouTube hem de Google, IP adresinizi Google'ın ABD'deki harici sunucularına ileterek hangi sayfaya veya alt sayfaya eriştiğiniz konusunda bilgilendirilir. Bu bilgiler, görüntülenen videoların gerçekten izlenip izlenmediğine veya tıklanıp tıklanmadığına ya da YouTube veya Google hesabınızda oturum açıp açmadığınıza bakılmaksızın iletilir. Bu bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde Google hesabınızda oturum açmış olmanız halinde toplanır ve Google hesabınıza atanır.

Hizmet sağlayıcı: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ABD

Web sitesi: https://www.youtube.com/

Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy

Opt-out seçeneği: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Güvenlik önlemleri

Ayrıca, veri koruma yasalarının hükümlerine uymak ve verilerinizi kazara veya kasıtlı manipülasyona, kısmen veya tamamen kayba, imhaya veya üçüncü tarafların yetkisiz erişimine karşı korumak için en gelişmiş teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini alıyoruz.

 

Bu gizlilik politikasının güncelliği ve değiştirilmesi

Bu gizlilik politikası şu anda geçerlidir ve en son Eylül 2022'de güncellenmiştir. Yasal veya resmi gerekliliklerdeki değişiklikler nedeniyle, bu gizlilik politikasının değiştirilmesi gerekebilir.

Bu gizlilik politikası SOS Recht veri koruma jeneratörü yardımıyla oluşturulmuştur. SOS Recht, merkezi Berlin'de bulunan Mueller.legal Rechtsanwälte Partnerschaft'ın bir teklifidir.

Work illüstrasyonu Storyset'ten alınmıştır.

 

People illüstrasyonu Storyset'ten alınmıştır.

Internet illüstrasyonu Storyset'ten alınmıştır.

Team illüstrasyonu Storyset'ten alınmıştır.


Worker illüstrasyonu Storyset'ten alınmıştır.

bottom of page